تورها در یک نگاه

  • داخلی
  • خارجی

  • مالزی

نام تور

ایرلاین

قیمت از

تعداد شب

تاریخ اعتبار

وضعیت

پکیج

نام تورمالزی

ایرلاین (وسیله نقلیه)ماهان ایر

قیمت از2,150,000 تومان

تعداد شب6 شب

تاریخ اعتبار2019/06/30

وضعیتدر حال اجرا